A NAMED ꟷ Vendégmunkás életutak mint a tanulási igények felmérésének eszközei (azaz Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands) című projektet az Európai Unió Erasmus+ programja finanszírozza.
A három projektpartner, Németországból, Lengyelországból és Romániából, azon dolgozunk együtt, hogy azonosítsuk a vendégmunkások tanulási igényeit és hogy létrehozzunk egy olyan tantervet, amely ennek a célcsoportnak szól. A projekt célja tehát a vendégmunkások helyzetének és tanulási igényeinek mélyebb megértése, és ezáltal egy kimondottan erre a célcsoportra szabott curriculum kidolgozása. 

A projekt első fázisában narratív életútinterjúkat készítünk külföldön dolgozó személyekkel. A beszélgetések során meg szeretnénk ismerni az interjúalanyok tanulmányi hátterét és tapasztalatát, ezért az interjúkat úgy készítjük, hogy időt engedjünk annak, hogy ők szabadon meséljenek. Ez segít, abban, hogy elkerüljük a ferdítéseket. Az interjúkat kvalitatív kutatási módszerekkel elemezzük és az elemzési munkánkban a külföldön dolgozók tanulási igényeire  fókuszálunk. Az eredményeinket nyílt hozzáférésű tanulmányban publikáljuk, melyet az érdeklődők ezen a weboldalon találnak meg.

A projekt második időszakában dolgozzuk ki a curriculumot, a kutatási eredményeinkre alapozva. Ezt és a hozzá kapcsolódó oktatási anyagokat szintén a weboldalon tesszük közzé.

A jelenlegi időszakban további támogatókat keresünk ahhoz, hogy a tantervet gyakorlatba is ültessük. A tanterv tesztelése és értékelése során tovább finomítjuk és gazdagítjuk azt.

Az együttműködés a németországi, lengyelországi és romániai felnőttképző intézmények között termékeny, és hozzásegít annak a gondolkodásmódnak a megalapozásához, hogy a munkamigráció aktuális kérdései pán-európai oktatási folyamatokat igényelnek.
A tanulási igényeket a származási országokban és a célországokban egyaránt kielemezzük, különösen a Lengyelországban és a Romániában készülő interjúknak van nagy fontossága ebben. Ugyanis ezekből tanulhatunk többet az olyan emberek tapasztalatairól, akik hazatértek miután egy időszakot külföldön dolgoztak. Az ilyen személyek visszatekintő reflexiói a saját tanulási igényeikre, gazdagítják a projektünket.


Bővebb információkért, lásd:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-DE02-KA204-005092