FEPS a rövidítése a Foundation for European Studies – Európai Tanulmányokért Alapítvány –  lengyel szervezetnek, mely Wroclawban (régi magyar nevén Boroszló) székel. A FEPS azzal a céllal jött létre, hogy erősítse és előmozdítsa az interdiszciplináris kutatásokat a társadalom- és humántudományok terén, hogy promoválja az új módszertani megközelítéseket és összekapcsolja egymással az akadémikusokat, a törekvő diákokat és a gyakorló kutatókat. Ekképpen a FEPS a felnőttképzés fejlesztéséhez is hozzájárul, hiszen jó gyakorlatokat népszerűsít és kapcsolatokat teremt a tanulni vágyók és a kutatók között. Az alapítvány elsődleges célja, hogy a fiatalok és felnőttek aktív társadalmi részvételét elősegítse és támogassa. A szervezet munkatársainak tapasztalata van nemzetközi oktatási események szervezésében, mint a műhelymunkák, képzések és konferenciák. Ezek mindig egy európai kontextusban szerveződnek az alapítvány prioritásainak megfelelően. A FEPS projektjei (képzések, konferenciák, oral history kutatások, felmérések a médiatudományok és a politológia terén) nemcsak az Európai Unió állampolgárait szólították meg, hanem felnőtt tanulókat más európai országokból is (Fehéroroszországból), az AEÁ- ból vagy Afrikából.

Annak ellenére, hogy a FEPS csapata relatív fiatal (2008-ban alakult a szervezet), egy tapasztalt oktatói és projektmenedzser csapat, politológia és európai tanulmányok, történelem, kultúrakutatás és média terén képzettek. Akadémikusok, Phd-kandidátusok a Wroclawi Egyetemen, fiatal aktivisták és kulturális animátorok. Tagjai a Lengyel Oral History Egyesületnek (POHA) és az Anna Lindh Alapítványnak. 

Az Alsó-Szászországi Katolikus Felnőttképző Egyesület (=KEB) az Alsó-Szászország Szövetségi Állam Felnőttképzési törvénye alapján létrejött szervezet. A minőségre hangsúlyt fektető egyesületként, rendelkezünk DIN ISO 9001-2015 tanúsítvánnyal. 10 ügynökséget és számos kisebb irodát tartunk fenn Alsó-Szászország minden részén. Ugyanakkor ernyőszervezetként működünk 55 tagszervezet részére. 

 A közvetlen munkacsoportunk 38 alkalmazottból áll, és ennél sokkal több munkatárs dolgozik az ügynökségeinknél. Ugyanakkor számos önkéntes segít bennünket. 2018-ban 196.000 órányi, a Felnőttképzési törvény által akkreditált felnőttképzési programot tartottunk. A 7.900 tevékenységünkben több mint 115.000 résztvevővel dolgoztunk. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a felnőttképzésre egy átfogó értelemben tekintsünk.  Éppen ezért állampolgári nevelés is van az ajánlataink között, gazdasági és ökológiai képzések és önkénteseknek szóló szakképzés is. Kínálatunkkal a társadalmi beilleszkedést, a szülői kompetenciákat, az alfabetizációt, a munkaerőpiachoz való hozzáférést és a pályaorientációt támogatjuk.  

 A KEB a római katolikus egyház és annak értékei iránt elkötelezett. Úgy értelmezzük ezen értékeket, mint amelyek hozzásegítenek egy békés társadalomhoz. 

A Pro Educatione Egyesület egy felnőttképzési hálózat, a Gyulafehérvári Főegyházmegye  felnőttképzési ernyőszervezete. A Gyulafehérvári Érsekség, a Caritas és a KALOT Egyesület alapította. Az egyesület operatív csapata 3 projektmenedzserből áll, összesen 4 alkalmazottal. A hálózatnak 15 tagszervezete van, és kb. 40 partnerintézménye, közöttük nemzetközi szervezetek is. 

A szervezet missziója, hogy tapasztalati és elméleti tudást nyújtson a keresztény értékrend szerint, továbbá hogy a tagszervezeteket támogassa; spirituálisan, intellektuálisan és anyagilag is segítse őket, hogy elérhessék céljaikat. A Pro Educatione viziója, hogy szélesítse a hálózatát és hogy népszerűsítse a katolikus felnőttképzést. Az ernyőszervezet tagja az Európai Katolikus Felnőttképzési Szövetségnek (FEECA). 

A hálózat tagszervezetei a felnőttképzés terén tevékenykednek, mindegyikük a maga programknálatával gazdagítván a hálózatot. Az ernyőszervezet a tagszervezetekkel közösen is tervez és bonyolít le projekteket, így fejlődnek a hálózat révén a tagszervezetek kapacitásai is, és erősödik a hálózatban is az együttműködés.