Proiectul NAMED „Narratives of Working Migration as Tools for the Assesment of Education Demands” - Naraţiunile imigranţilor de muncă ca instrumente de evaluare a nevoilor educaționale este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+.
Cei trei parteneri de proiect din Germania, Polonia şi România lucrează împreună pentru a identifica nevoile educaţionale ale imigranţilor de muncă şi să elaboreze un program educaţional care să adreseze acestor nevoi. Aşadar, proiectul urmăreşte o înţelegere profundă a situaţiei şi nevoilor imigranţilor de muncă și ar avea ca rezultat un curriculum personalizat.

În prima fază a proiectului vom efectua interviuri biografice-narative cu imigranţi plecaţi din ţară cu scopul de a găsi un loc de muncă. Deoarece dorim să cunoaştem trecutul lor educaţional şi profesional, am conceput interviurile în aşa fel încât să dăm posibilitatea celor intervievaţi să povestească liber. Acest lucru va ajuta la excluderea părtinirii. Interviurile vor fi analizate cu metoda cercetării calitative. În analiza noastră vom pune accent deosebit pe nevoile educaţionale ale imigranţilor de muncă. Rezultatele noastre vor fi publicate într-un studiu cu acces deschis. Această publicaţie va putea fi găsită pe pagina noastră de Internet.

În stadiul doi al proiectului vom elabora un program educaţional bazat pe rezultatele noastre. Acest curriculum, precum şi materialele didactice, vor fi publicate pe această pagină de web.

În momentul de faţă căutăm în continuare sponsori pentru a pune acest program educaţional în practică. Testarea şi evaluarea programului vor duce la îmbunătăţiri şi perfecţionări continue.

Cooperarea dintre entităţile educaţionale din Germania, Polonia şi România este foarte promiţătoare şi contribuie la sublinierea faptului că problemele actuale ale migraţiei de muncă necesită proceduri educaţionale pan-europene. Solicitările educaţionale vor fi deopotrivă analizate atât în ţările de origine, cât şi în ţările vizate. Sunt relevante în special interviurile efectuate în Polonia şi România. În aceste cazuri avem ocazia să aflăm mai multe despre experienţa celor care s-au întors în ţara lor natală după o perioadă în care au lucrat în străinătate. Retrospectiva lor reflectată asupra nevoilor educaţionale este o contribuţie deosebit de importantă pentru acest poriect.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi  această pagină:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-DE02-KA204-005092