FEPS jest skrótem od Foundation for European Studies i ma siedzibę we Wrocławiu w Polsce. FEPS został założony w celu wzmocnienia i ułatwienia prowadzenia wysokiej jakości interdyscyplinarnych badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, promowania nowych metodologicznych podejść oraz łączenia pracowników naukowych, ambitnych studentów i praktyków. W ten sposób FEPS przyczynia się również do rozwoju edukacji dorosłych - poprzez promowanie najlepszych praktyk i łączenie ambitnych uczniów i badaczy. Podstawowym celem FEPS jest promowanie i wspieranie aktywnego uczestnictwa obywatelskiego młodzieży i dorosłych. Mamy doświadczenie w organizowaniu międzynarodowych działań edukacyjnych, takich jak warsztaty, szkolenia i konferencje. W projektach tych kontekst europejski zawsze odgrywa istotną rolę, ze względu na priorytety fundacji. Projekty organizowane przez FEPS (szkolenia, konferencje, badania historii mówionej, badania mediów i politologii) adresowane były nie tylko do obywateli Europy, ale także do dorosłych uczniów z innych krajów europejskich (Białoruś), Stanów Zjednoczonych Ameryki czy Afryki.
Mimo, że nasza organizacja jest stosunkowo młoda (założenie 2008), jesteśmy zespołem doświadczonych edukatorów i kierowników projektów w dziedzinie nauk politycznych i europejskich, historii, kulturoznawstwa i mediów. Jesteśmy pracownikami naukowymi, doktorantami Uniwersytetu Wrocławskiego, młodymi aktywistami i animatorami kultury. Jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Historii Mówionej (POHA) oraz Fundacji Anny Lindh.

Katholische Erwachsenenbildung im Lande Niedersachsen e.V. (=KEB) jest organizacją opartą na ustawie o kształceniu dorosłych w Dolnej Saksonii (Niemcy). Jako stowarzyszenie opierające się na jakości, posiadamy certyfikat DIN ISO 9001-2015. Prowadzimy 10 głównych agencji i kilka mniejszych biur we wszystkich częściach Dolnej Saksonii. Ponadto jesteśmy organizacją parasolową dla 55 organizacji członkowskich. 

Nasz bezpośredni personel składa się z 38 pracowników. Znacznie więcej pracowników jest zatrudnionych w naszych agencjach. Ponadto wspiera nas ogromna liczba wolontariuszy. W 2018 roku odbyliśmy 196.000 godzin kształcenia dorosłych zgodnie z ustawą o kształceniu dorosłych. W 7.900 działaniach pracowaliśmy z ponad 115.000 uczestnikami.

Czujemy się zobowiązani do ogólnego zrozumienia kształcenia dorosłych. Dlatego oferujemy edukację obywatelską, kursy ekonomii i ekologii, zajęcia na tematy związane z wartościami oraz zajęcia kwalifikacyjne dla wolontariuszy. W naszej ofercie wspieramy integrację społeczną, umiejętności rodzicielskie, alfabetyzację, dostęp do życia zawodowego i orientację zawodową.

KEB jest oddany Kościołowi rzymskokatolickiemu i jego wartościom. Rozumiemy te wartości jako służbę dla zintegrowanego i pojednanego społeczeństwa.

Stowarzyszenie Pro Educatione to sieć kształcenia dorosłych i kształcenia ustawicznego. Jest to organizacja parasolowa w rzymskokatolickiej diecezji Alba Iulia w Rumunii. Została założona przez diecezję oraz Caritas Alba Iulia i Stowarzyszenie Kalot. Nasza organizacja składa się z trzech menedżerów, czterech pracowników w biznesie operacyjnym, 15 organizacji członkowskich i ponad 40 innych organizacji partnerskich, w tym organizacji międzynarodowych.

Naszą misją jest przekazywanie wiedzy empirycznej i teoretycznej w oparciu o wartości chrześcijańskie, a ponadto wspieranie naszych organizacji członkowskich duchowo, intelektualnie i finansowo, aby pomóc im osiągnąć ich cele. Naszą wizją jest rozszerzenie naszej sieci i lobbowanie na rzecz Katolickiej Edukacji Dorosłych. Pro Educatione jest członkiem Europejskiej Federacji Katolickiej Edukacji Dorosłych (FEECA).

Sieć Stowarzyszenia Pro Educatione składa się z 15 członków, z których każdy pracuje w kształceniu dorosłych. Każdy przyczynia się do rozwoju sieci. Wspólnie planujemy i prowadzimy projekty przy wsparciu całej sieci. W ten sposób rozwijamy kompetencje członków i wzmacniamy współpracę w naszej sieci.